Privatlivspolitik

 1. Om Lise Lotte Wolff

 2. Wolff-consulting er en konsulentvirksomhed ved Lise Lotte Wolff, der rådgiver om og leverer løsninger i relation til leder- og organisationsudvikling med særlig ekspertise inden for forebyggelse og behandling af stress og søvnproblemer.

  I forbindelse med dette arbejdet indsamler og behandler Lise Lotte Wolff persondata. Lise Lotte Wolff er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne der indhentes ved konsulentopgaver.

  Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til Lise Lotte Wolffs behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte mig her:

  Lise Lotte Wolff
  Rude Vang 116
  2840 Holte
  Telefon: 30 65 10 28
  E-mail: info@wolff-consulting.dk

 3. Datasikkerhed er vigtig for mig

 4. For mig er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af min virksomhed, afgørende for mine forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde hos Wolff-consulting, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

 5. Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

 1. Hvilken type persondata behandler jeg om dig og hvorfor?

De oplysninger, som jeg indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold hos Wolff-consulting.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Lise Lotte Wolff vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kundeforhold hos Wolff-consulting.

Lise Lotte Wolff indsamler og behandler både almindelige og følsomme personoplysninger som led i administrationen af de ydelser, som du modtager via Wolff-consulting. Lise Lotte Wolff vil i forbindelse med dit kundeforhold typisk indsamle følgende oplysninger:

 1. Kundeoplysninger:

 • Oplysninger, som du giver mig, når du opretter dig som kunde hos Wolff-consulting fx kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og mail­adresse) samt bankoplysninger.
 • Oplysninger, som du giver mig, når du udfylder dokumenter (fx stress- og trivselstest) ifm. stress – eller søvnbehandling, herunder kontaktoplysninger, oplysninger om beskæftigelse, familieforhold, fødselsdato samt oplysninger om dit helbred.
 • Oplysninger som genereres, hvis du kontakter mig med spørgsmål, eller når du i øvrigt henvender dig til mig om dit kundeforhold hos Wolff-consulting.
 1. Brug af dine personoplysninger

Lise Lotte Wolff behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor.
Wolff-consulting behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kundeforhold hos Wolff-consulting.

 • Kundeadministration – Oprettelse og administration af dit kundeforhold med Lise Lotte Wolff som led i driften af virksomheden, herunder opretholdelse af mit kunderegister, fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.
 • Overholdelse af gældende love og regler– Overholdelse af love og regler, som Lise Lotte Wolff er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler.

Lise Lotte Wolff bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, jeg behandler, er korrekte og opdaterede. Jeg beder dig derfor om altid at underrette mig om eventuelle ændringer i dine personlige forhold (fx ændring af adresse osv.), så jeg kan sikre, at dine personoplysninger altid er korrekte og opdaterede.

 1. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

Lise Lotte Wolff behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med Lise Lotte Wolff og (2) opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som Lise Lotte Wolff er pålagt.

Ved indgåelse af et kundeforhold med Lise Lotte Wolff afgiver du et samtykke til denne behandling.

 1. Deling af personoplysningerne

Lise Lotte Wolff videregiver og/eller overlader alene dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af min virksomhed, fx i forbindelse med ekstern hosting og administration af mine IT-systemer, analyse, bogføring, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv.

Lise Lotte Wolff tilstræber at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format i videst muligt omfang for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

Lise Lotte Wolff videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre min virksomhed eller opfylde dine behov.

Lise Lotte Wolff overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

 1. Dataintegritet og -sikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med kontrol af EU-tilskud, bogføring mv.

Det er Lise Lotte Wolffs politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil jeg sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

 1. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Lise Lotte Wolff er i besiddelse af samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Desuden kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte mig på info@wolff-consulting.dk  Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over Lise Lotte Wolffs behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 1. Opdateringer

Lise Lotte Wolff evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.

Juni 2020

Brug dine ressourcer rigtigt og investér i engagement og udvikling i din virksomhed. Træk på den erfaring og viden, der har sikret trivsel og et godt arbejdsmiljø i store organisationer som fagbevægelsen, ministerier og Kræftens Bekæmpelse.

Ring på telefon
30 65 10 28
og få 15 minutters gratis telefonrådgivning.
Så sikrer du dig, at jeg er den rette
til at hjælpe dig.

Eller send en mail,
så vender jeg tilbage snarest muligt

  Adresse

  Rude Vang 116
  2840 Holte

  Kontakt

  +45 30651028
  info@wolff-consulting.dk